MESA EAMES REDONDA

ME-06 WHITE

TAPA BLANCA. PATA MADERA NATURAL

1,20 m

 

MESA EAMES REDONDA 1.2 m.

MESA EAMES REDONDA 1.2 m.

MESA EAMES REDONDA

ME-06 WHITE

TAPA BLANCA. PATA MADERA NATURAL

1,20 m